Lista mea de bloguri

luni, 12 martie 2018

EMINESCU - UN NUME LEGENDAR


EMINESCU - UN NUME LEGENDAR
PROIECT EDUCAȚIONAL


A fost odată ca-n povești …
  - prezentarea unui material realizat  despre poet- ppt
  - audierea unor poezii și cântece
  - vizita la bibliotecă

Darul lui Eminescu   
- Memorarea unor poezii
- Desene și colaje  inspirate din viața poetului și opera poetului

Medalion literar – S-a născut un Luceafăr
- concurs pe echipe
- recitare de poezii
- interpretare de cântece pe versuri eminesciene
- dramatizarea unor texte: Luceafărul  şi  Scrisoarea III

Obiective:
ü  Participarea la manifestări comemorative organizate ;
ü  Abordarea integrată a operei marelui poet în conducerea activităţii copilului spre investigare, documentare, cercetare şi aplicare practică;
ü  Familiarizarea copiilor cu o concepţie unitară asupra literaturii eminesciene şi exersarea puterii de analiză şi sinteză;
ü  Acordarea şansei elevilor de a se implica în proiect,  de a-şi promova cunoştinţele şi înclinaţiile pentru literatură, pentru a deveni ,,cel mai bun povestitor, recitator’’;
ü  Antrenarea copiilor în activităţi de grup educaţional ;
ü  Dărâmarea barierelor dintre clasă/grupă.
ü  Realizarea unor lucrări artistico-plastice inspirate din poezia lui Eminescu, interpretarea de roluri din opera sa;
ü  Perceperea unor evenimente în raport cu propriile activităţi;
ü  Dezvoltarea învăţării prin cooperare şi însuşirea de responsabilităţi şi sarcini specific;
ü  Extinderea activităţii şcolare în zone din afara şcolii;
ü  Implicarea părinţilor şi altor factori educaţionali în formarea şi dezvoltarea interesului pentru acest eveniment de importanţă locală şi realizarea unor sarcini de lucru din cadrul proiectului.


Responsabil : Ciobanu Elena Corina
Membrii: 
ü  Dudarec Daniela
ü  Buhnă-Dariciuc Nicoleta
ü  Veronica Bratu

vineri, 8 decembrie 2017

CONFERINŢA NAŢIONALĂ " BIBLIOTECA ŞCOLARĂ - SPAŢIU IDEAL DE INFORMARE ŞI COMUNICARE"


         Lucrările Conferinţei Naţionale „Biblioteca şcolară – spaţiu ideal de informare şi comunicare”, ediţia a VIII-a, s-au desfăşurat la Buziaş în 29 noiembrie 2017, Hotel Parc – sala de conferinţe. Organizatorii principali ai conferinţei au fost Universitatea de Vest din Timişoara, prin Facultatea de Ştiinţe Politice, Filosofie şi Ştiinţe ale Comunicării, Liceul Teoretic Buziaş prin Centrul de Documentare şi Informare, Inspectoratul Şcolar Judeţean Timiş, Casa Corpului Didactic Timiş şi Asociaţia Bibliotecarilor din Român                                   
              Coordonatorii conferinţei au fost: Maria MICLE, Universitatea de Vest din Timişoara. Facultatea de ştiinţe Politice, Filosofie şi Ştiinţe ale Comunicării şi Veronica BRATU, Liceul Teoretic Buziaş, Centrul de Documentare şi Informare.

COMITETE   

Preşedinte: Aura Codruţa DANIELESCU, prof. Inspector Şcolar General al Inspectoratul Şcolar Judeţean Timiş
COMITET ŞTIINŢIFIC
Gheorghe CLITAN, prof. univ. dr., Facultatea de Ştiinţe Politice, Filosofie şi Ştiinţe ale Comunicării, Universitatea de Vest din Timişoara,
Elena TÎRZIMAN, prof. univ. dr. habil., Universitatea din Bucureşti. Facultatea de Litere
Ionel NARIŢA, prof. univ. dr., Universitatea de Vest din Timişoara. Facultatea de de Ştiinţe Politice, Filosofie şi Ştiinţe ale Comunicării
Maria MICLE, lect. univ. dr., Universitatea de Vest din Timişoara. Facultatea de de Ştiinţe Politice, Filosofie şi Ştiinţe ale Comunicării
Laura MALIŢA, lect. univ. dr., Universitatea de Vest din Timişoara. Facultatea de de Ştiinţe Politice, Filosofie şi Ştiinţe ale Comunicării
Florin LOBONŢ, conf. univ. dr. habil., Universitatea de Vest din Timişoara. Facultatea de de Ştiinţe Politice, Filosofie şi Ştiinţe ale Comunicării
Claudia BORCA, lect. univ. dr., Universitatea de Vest din Timişoara, Departamentul de Ştiinţele Educaţiei
Ramona HURDUZEU, lect. univ. dr., Universitatea de Vest din Timişoara. Departamentul de Pregătire a Personalului Didactic
Robert CORAVU, lect. univ. dr., Universitatea Bucureşti
Adriana BORUNĂ, dr., Biblioteca Naţională a României, Bucureşti, redactor-şef al revistei „Informare şi documentare”.
Carmen-Leocadia PESANTEZ POZO, drd., Biblioteca Centrală Universitară „Carol I” Bucureşti; preşedinte, secţiunea Tehnici Pedagogice în Bibliotecă – Asociaţia Bibliotecarilor din România
Delia BĂLĂICAN, dr., Biblioteca Academiei Române, Bucureşti. Serviciul tehnologia informaţiei - mediatecă
 COMITET DE ORGANIZARE
Cristian VLAD, prof., directorul Casei Corpului Didactic Timiş
Lidia LOZER, prof. directorul Liceului Teoretic Buziaş
Claudia RÂMPU, prof., directorul adjunct al Liceului Teoretic Buziaş
Dana MIHĂILĂ, bibl., Casa Corpului Didactic Timiş
Corina Elena CIOBANU, prof. Liceul Teoretic Buziaş
Simona BURSAŞIU, Biblioteca Centrală Universitară „Eugen Todoran” din Timişoara
Agneta LOVASZ, Universitatea „Politehnica Timișoara”. Biblioteca Centrală, Preşedinte  ABR – Filiala Timiş
             LUCRĂRI PREZENTATE ÎN PLENUL CONFERINŢEI:
Dr. Gheorghe CLITAN, UVT, Gândirea critică în predare/ învăţare/ documentare
Dr. Florin LOBONȚ, UVT, Consilierea filosofică pentru copii în atenția profesorilor
Drd. Manuela ZĂNESCU, BCUT, Biblioteca 4.0. 
LUCRĂRI PREZENTATE PE SECŢIUNI:
1. Comunicare profesionalizată
Dr. Lucian MICLĂUŞ, Col. Tehnic „Ion I.C. Brătianu” Timişoara, Proiect managerial privind
Dr. Simona BURSAȘIU, BCUT, Provocări pentru bibliotecile şcolare în timpul numirii Timişoarei, Capitală Culturală Europeană 2021
Petru RÂMPU, Schimbarea paradigmei curriculare
Ionel PETREA, Agresivitate și comportament prosocial
Nicoleta BALOGH, Clubul Copiilor Buziaş; Arpad BALOGH, Liceul Teoretic Buziaş, Arborele - parte componentă a culturii şi civilizaţiei umane
2. Documentarea în biblioteca şcolară&CDI: transformare şi adaptare
Dr. Maria MICLE, UVT,  Lectură activă în print şi on-line - perspectivă diacronică
Mihaela-Maria KOCSIS, Rolul esenţial al bibliotecarului 2.0 în formarea deprinderilor de cultura informaţiei
Kalinca-Andreea VELCSOV, Inițiative privind formarea competențelor de documentare științifică la studenți
Raluca COROAMĂ, Şcoala Gimn. Nr. 3, Nr. 5 Galați; Alina Maria CHEIAUA, Şcoala Gimn. Nr. 27, Timişoara, Biblioclub - de la Est la Vest
Melania Felicia STEPANESCU; dr. Maria GHERGUȚA, Plăcerea  de a citi
3. Educaţia non-formală –  normalitate în bibliotecă
Viorica ONISORU, CCD Alba, Cercetare documentară pe temă dată: Proiectul „Obiceiuri de primăvară”
Daniela MIHĂILĂ, CCD Timiş, Dincolo de uşa bibliotecii
Margareta VLADU, Liceul Tehnologic Turceni, Gorj, Turceni – Oraşul Verde al Gorjului
Anamaria Florina ZAHARIA, Liceul Tehnologic ”Eremia Grigorescu”. CDI, Mărășești, Vrancea, Proiectul educațional de animație culturală în CDI: Cerc de lectură şi argumentare: „Şoriceii de bibliotecă”
Daniela HOJDA, CCD Timiş, De ce lectura nu mai este atractiva?
Maria Teodora MOCAN, Școala Gimnazială Nr.11 /Structură G.P.P Nr. 35, Oradea, Educaţia nonformală
4. Lectura – perspectivă interdisciplinară
Maria-Mihaela MÂRZA, Centrul Judeţean de Resurse și Asistenţă Educaţională Timiş. CDI, Importanţa lecturii în rândul şcolarilor mici
Lidia CRĂCIUNEL, Clubul Copiilor Buziaş, Lectura. Identități și diferențe
Mirela MITROI, Liceul Teoretic Buziaş, Cartea (A)Live?
Maria DAMIAN, Liceul Tehn. „Sf. Dimitrie”, Teregova , Biblioteca – sursă activă în instruirea elevilor
Andreea Carmen VOINEAG, Colegiul Tehnic Auto ”Traian Vuia” Focşani, Dezvoltarea competenţelor de lectură în bibliotecile şcolare
Alina DEAK; Ştefan Tiberiu DEAK, Şcoala Gimn. Dumbrava, Timiş, Activitatea CDI în Școala Dumbrava
5.Noile tehnologii informare şi comunicare în spaţiul bibliotecii
Rodica PRODAN, Colegiul Tehnic ”Augustin Maior”, Cluj-Napoca, Modelarea activităţilor din biblioteca şcolară cu ajutorul noilor tehnologii
Lia GURGU, Şcoala cu Clasele I-IV, Ilova, Caraş-Severin; Ecaterina GIUCA, Liceul Teoretic Buziaş, Social media și educația
Gabi MOGA, Liceul Tehnologic "Nicolae Iorga" Negreşti, Vaslui, Lectura în era internetului
Veronica BRATU, Liceul Teoretic Buziaş, Rapoarte prin sistemul integrat de bibliotecă, E-bibliophil
Ligia CONSTANTIN, CCD Reșița, Regăsirea informației în E-bibliophil
Daniela ARGATU, CCD Suceava, Bibliotecile şcolare şi transformarea digitală
Carmen Dana IOANIŢOIU, Scoala Gimn. Predesti, Dolj; Cristina Livia IOANIŢOIU, ; Colegiul Tehnic de Artă și Meserii „C. Brâncusi” Craiova, Informatică  documentară pentru elevi
Maria-Andreia FANEA, Biblioteca Centrală Universitară „Carol I”, Bucureşti, Rolul bibliotecii în creşterea eficienţei la orele de limba şi literatura română
Petria-Ana OPRESCU, Liceul Tehn. „Trandafir Cocârlă” Caransebeş, Documentarea ştiinţifică – necesitate în formare
6.Didactică: limba şi literatura română
Lăcrămioara ONEA, Şcoala Gimn. „George Enescu”, Moineşti, Bacău, Lectura elevilor de gimnaziu: realități și perspective
Hafia Simona ABABEI; Adriana PASCAL, Şcoala Gimnazială Nr. 30, Timişoara, Magia Cărţii
Corina CIOBANU, Liceul Teoretic Buziaş, Aspecte teoretice asupra complementului direct
Ana JOMPAN-CODILĂ, Liceul Tehn. ,,Sf. Dimitrie”, Teregova, Caraş-Severin, „Regăsirea” lui Fănuş Neagu și a poeticităţii operelor sale
Anişoara Ramona PĂTRUŢ, Şcoala Gimnazială Eşelniţa, Mehedinţi, Aspecte teoretice asupra complementului prepoziţional
7. Didactică -varia
Cerasela LASCU, Colegiul Tehnic Energetic „Regele Ferdinand I” Timişoara, Cinematografia românească în contextul didacticii moderne
Alina GHEORGHE, Liceul Teoretic Buziaş, Proiectul – metodă de predare, învăţare şi evaluare a istoriei
Claudia RÂMPU, Liceul Teoretic Buziaş, Schimb de bune practici în predarea biologiei
Cristina LOZER, Liceul Teoretic „Nikolaus Lenau”, Timişoara, Cum ajustez bagajul emoţional pentru a ajunge la succes în învaţare
Olga -Valeria GRIJINCU, Sc. Gimnaziala "Constantin Parfene" Vaslui,  Scrisoarea buclucasa
Ana TUDORAN, Liceul Tehn. ,,Sf. Dimitrie” Teregova, Metode interactive în activitatea didactică la clasele din învățământul liceal, filiera tehnologică
Slageana Camelia BUDUREAN, Liceul Tehnologic „Trandafir Cocârlă” Caransebeş, Metode şi tehnici interactive de predare-învăţare în liceu
Cecilia VASILESCU,  Scoala Gimnazială "Stefan cel Mare " Vaslui,  Zilele şcolii “Stefan cel Mare” Vaslui

8.Biblioteca – promotor al comunicării interculturale în comunitate
Violeta MICLĂUŞ, Colegiul Naţional Bănăţean, Timişoara, Importanţa şi particularităţile activităţii de marketing în biblioteci
 Diana Cristina MIHU, Colegiul Naţional de Artă "Ion Vidu" Timişoara, Informaţii şi comunicare în  secolul XXI
Gabriela BOGDAN, Liceul Tehnologic „Constantin Bursan”, Hunedoara; Cristina-Gabriela BOGDAN, Universidad de Santiago de Compostela, Spania, Educaţie interculturală şi integrare în bibliotecile din centrele de refugiaţi 
Dana STANA; Tudoriţa RĂBIGAN, Universitatea din Pitesti. Biblioteca, Piteşti, Bibliotecile româneşti şi utilizatorii acestora: o analiză retrospectivă
Bianca -Liana POPA, CCD Timiș, Educaţia sec. XXI – calea spre dezvoltare personală şi profesională
Ana Luminiţa VÂNTU, Liceul Tehnologic “Trandafir Cocârlă” Caransebeş, Comunicare şi educaţie interculturală în liceele tehnologiceia- Filiala Timiş.


luni, 25 septembrie 2017

ZIUA LIMBILOR EUROPENE 2017

           Și în acest an școlar -  2017/2018, Comisia metodică - limbi moderne a Liceului Teoretic Buziaș marchează ziua de 26 septembrie - ZIUA LIMBILOR EUROPENE prin diverse activități specifice.
 1.Paris et ses musées (présentation) - clasa aXI-a MI - prof. Veronica Istrati
 2. Apprendre le français par la chanson - clasa aVIII-a A - prof. Cecilia Ivănescu
 3.Le français-la plus belle langue du monde - prof. Raluca Baciu - Școala Bacova
 4.Cultura si civilizatie britanică si americană(proiect) - clasa aVII-a A- prof. Mirela Mitroi
 5. Cântece in limba engleză- clasa a II-a - prof. Smaranda Bogdan

Activitățile se vor desfășura în sala CDI și în sălile de clasă a elevilor începând cu ora 8,00.

miercuri, 17 mai 2017

Ziua Internaţională a Cărţii pentru Copii şi Tineret - 2 aprilie 2017


Ziua Internaţională a Cărţii pentru Copii şi Tineret - 2 aprilie 2017
Proiecte/Elevi/Lucrări 
selectate pentru a participa la FESTIVALUL " BUCURIA LECTURII " Bucureşti 2017
Proiectul clasei I B

Doamna Daniela Dudarec explicând elevilor clasei I Clasa a I B - înv. Daniela DUDAREC


Proiectul clasei a X-a Uman
Proiectul clasei a X-a Uman
Proiectul clasei a X Uman

Proiectul clasei a X-a Uman


Nr.crt
Secţiunea /lucrare
Numele şi prenumele autorului
Clasa
Profesor coord.
 1.  
 Scrisoare

LICEUL TEORETIC BUZIAS
BÎLBA Nadina Ana-Maria
a II-a
CREŢU Cristina
 1.  
PANAINTE Raluca
a III-a
CIRESAN Daniela
 1.  
COVACIU Iasmina
a III-a
COVACIU Daniela
 1.  
TUDOSI Adrian
a VIII-a
CIOBANU Corina Elena
 1.  
LINA Paula
a IX-a MI
LOPAZAN Daniela
 1.  
DUMBRAVEANU Betina
a X-a U
CIOBANU Corina Elena
 1.  
GANDER Andrada
a X-a U
CIOBANU Corina Elena
 1.  
 Scrisoare
SCOALA GIMNAZIALA BACOVA- STRUCTURA
LICEUL TEORETIC BUZIAS
ALDESCU Madalina
a V-a
PETA Oana
 1.  
Poveste originală
LICEUL TEORETIC BUZIAS
ADAM Dulcineea
a V-a
BERECZKI Alexandru
 1.  
TEODORIU Alexandra
a V-a
BERECZKI Alexandru
 1.  
SERACIN Lavinia Maria
a V-a
BERECZKI Alexandru
 1.  
Desene
LICEUL TEORETIC BUZIAS
MARIAN Raluca Madalina
a V-a
BERECZKI Alexandru
 1.  
Desene
SCOALA GIMNAZIALA BACOVA- STRUCTURA
LICEUL TEORETIC BUZIAS
MISCO Slavita
a VII-a
PETA Oana
 1.  
ALDESCU Madalina
a V-a
PETA Oana
 1.  
II/ Lectură / proiecte- prezentari power- point
Prima lectură în bibliotecă – prima dezbatere

DRUMUL CARTILOR
I
Daniela Dudarec
Bratu Veronica
 1.  
II/Lecturi publice
“ SCHIMB DE CĂRŢI”
CERC DE LECTURĂ
VII- XII
Bratu Veronica

 1.  
PROIECT
AUTORI CANONICI
a X-a U
CIOBANU Corina Elena

Sponsorizare proiect: SMITHFIELD ROMÂNIA
prin dna Cristina BODEA


Premianţii cei mici...!
Dna director al liceului prof. Lidia LOZER cu elevii premianţi din clasele a II, III, V-a.

Clasa a X-a Uman - prof. Corina CIOBANU
Coordonator proiect: ing. Veronica BRATU